Invitasjoner
Einladung.net - Einladungen kostenlos und einfach verschicken! invitasjon

Inviter.no personvernerklæring

Inviter.no tilbyr en skybaser invitasjonsløsning som gjør det mulig å lage online invitasjoner som kan sendes ut per e-post eller SMS. De inviterte vil deretter kunne melde seg på gjennom løsningen, og arrangør kan holde kontroll på hvem som ønsker å delta (heretter omtalt som «løsningen» eller «tjenesten»).

Roller

"Behandlingsansvarlig" og "databehandler" er viktige roller å forstå når det gjelder ansvarsområdet for behandlingen av personopplysningene. Avhengig av formålet, kan vi opptre som en behandlingsansvarlig, databehandler eller begge deler, og har spesifikke ansvarsområder som et resultat av det. Men la oss først se på de ulike definisjonene til de ulike rollene:

Dette betyr at rollene vil avhenge av formålet. For eksempel:

Løsningen skal ikke brukes til å samle inn sensitive personopplysninger, med mindre arrangøren eksplisitt kan begrunne dette med hjemmel i personopplysningsloven § 9 (GDPR Artikkel 9). Skulle du oppleve at arrangøren strider mot gjeldende lovgivning for innsamling av dine opplysninger ber vi deg vennligst kontakte oss.

Mer informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de brukes og lagres og dine valg og rettigheter vil du finne lenger ned på denne siden. Du kan også bruke menyen på venstre side til å navigere deg mellom avsnittene.

Hvilke personopplysninger har vi og hvordan mottar vi disse

I hovedsak samler vi inn opplysninger om deg når du bruker løsningen. Slike tilfeller er:

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor

Vi samler og bruker informasjonen din av ulike grunner, men kun på en slik måte som er forenelig med disse vilkårene. Slike tilfeller kan være:

Hvem vi deler opplysningene dine med og hvorfor

Vi ønsker først og fremst poengtere at vi ikke er i bransjen for å selge dine personopplysninger. Vi anser denne informasjonen å være en viktig del av vårt forhold til deg, og ønsker ikke å misbruke din tillit når du etterlater data i våre løsninger. Derfor vil vi ikke selge personopplysninger til tredjeparter, inkludert tredjepartannonsører.
Det er imidlertid visse forhold der vi kan videreformidle, overføre eller dele dine personlige data med visse tredjeparter uten ytterligere varsel til deg, som angitt nedenfor

Inviter.no er ikke ansvarlige for behandlingen av personopplysningene til arrangøren med hensyn til deltagerens personopplysninger. Det er viktig at du, som deltager, gjennomgår de gjeldende retningslinjene til arrangørene før du registrer dine opplysninger.

Dine valg og rettigheter

Valgmuligheter

Du har flere valgmuligheter når det gjelder å trekke dine samtykker. Nedenfor følger informasjon om hvordan du kan gjøre dette:

Du kan slutte å motta denne type e-poster bare ved å kontakte oss. Ved å slutte å motta all elektronisk kommunikasjon, risikerer du å ikke motta viktig informasjon som beskrevet i disse retningslinjene. Vi anbefaler ikke at du gjør dette med mindre du planlegger å ikke lenger bruke Løsningen, ikke for tiden skal arrangere et arrangement eller ikke lenger har tilkobling til andre arrangementer og vil ikke ha behov for å motta videre kommunikasjon fra oss eller gjennom Løsningen.

Rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes. Nedenfor ser du disse:

For å utøve de ovennevnte rettighetene må du sende oss en skriftlig henvendelse til kontakt@inviter.no. Vær oppmerksom på at alle forespørsler blir nøye vurdert, og det kan være rettighetene varierer etter hvor du bor og eventuelt juridiske krav stilt til oss. Vi kan derfor ikke nødvendigvis ha mulighet til å etterkomme anmodningen din. Hvis dette skulle være tilfelle, vil vi forklare deg hvorfor.

Hvordan lagrer vi- og hvor lenge tar vi vare på din informasjon

Vi har og vil alltid sørge for å ha de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte de personligopplysninger som samles inn via Løsningen fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, utilsiktet avsløring, endring og ødeleggelse.

Selv om vi har implementert sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger, vær oppmerksom på at ikke noe sikkerhetssystem er ugjennomtrengelig. Således kan vi ikke garantere at data er helt trygt fra inntrenging av andre under overføring av slik data via Internett eller mens lagret på våre systemer. Derfor bør du ta spesiell omsorg i å bestemme hvilken informasjon du sender til oss elektronisk.

Vi kan beholde og lagre dine opplysninger så lenge du fortsetter å bruke Løsningen, i tråd med det formålet som er beskrevet i vår personvernerklæring. Personopplysninger vil bli slettet når formålet ikke lenger er tilstede. Vi kan imidlertid oppbevare enkelte personopplysninger i en ekstra periode som er tillatt eller påkrevd under gjeldende lovgivning (f.eks. oppbevaring av betalingstransaksjoner iht. lov om hvitvasking). Selv om vi sletter dine personlige data fra Løsningen kan det vedvare på backup-disk. Vi vil også sørge for at disse slettes / destrueres, men med høyde for at det er en lenger prosess.

Unntakstilfeller

Vår personvernerklæring gjelder ikke personopplysninger som du oppgir / deler til en annen bruker eller besøkende gjennom Løsningen til arrangører på arrangementet sider eller informasjon lagt ut av deg til alle offentlige områder av Løsningen.

Disse retningslinjene gjelder bare bruk av våre løsninger. Eksempelvis kan invitasjoner inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives eller kontrolleres av inviter.no ("tredjepartsnettsteder"). Vi foreslår at du kontakter disse nettstedene direkte for informasjon om deres retningslinjer og personvernerklæring.

I et kontinuerlig forsøk på å bedre forstå og betjene brukerne av Løsningen, vil vi kompilere personopplysninger for å kunne føre statistikk for bruk av våre løsninger. Denne informasjonen vil ikke kunne brukes for å identifisere enkeltpersoner og anses derfor som ikke-personlig data i denne personvernerklæringen.